UN CETĂȚEAN AL FEDERAȚIEI RUSE DECLARAT INDEZIRABIL DE CĂTRE IGM

Data:
Sep 13, 2023

Un cetățean rus în vârstă de 56 ani, conform actului emis de către Inspectoratul General pentru Migrație, a fost declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova pentru o perioadă de zece ani. Conform procedurilor persoana a fost îndepărtată sub escortă de pe teritoriul Republicii Moldova.

Măsura de îndepărtare a străinului a fost dispusă în legătură cu implicarea acestuia în treburile interne ale Republicii Moldova, fapt care pune în pericol securitatea informațională a țării noastre.

Conform art. 55 a Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, o persoană poate fi declarată indezirabilă dacă a desfășurat, desfășoară ori în privința acesteia există indicii temeinice că intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol securitatea națională sau ordinea publică.

 

 

UN CETĂȚEAN AL FEDERAȚIEI RUSE DECLARAT INDEZIRABIL DE CĂTRE IGM
Federatia de padel
BNRM