STUDIUL DE OPORTUNITATE PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL PARCĂRILOR AUTO ÎN MUNICIPIUL CHIȘINĂU

Data:
Jan 18, 2022

Rezultatele studiului au fost prezentate astăzi cu participarea responsabililor Primăriei Chișinău, Direcției Transport, reprezentanților companiei de consultanță care a realizat studiul, reprezentanți ai societății civile, experți și alte persoane interesate.

Conform rezultatelor studiului, plecând de la un set de presupuneri și estimări, pe baza unor prognoze generalizate, Consultantul a dezvoltat un scenariu optimist, în cadrul căruia până în 2028, în capitală este posibilă amenajarea unui număr total de cca. 66 mii de locuri de parcare, de tip stradal, rezidențial, multietajate și Park & Ride, ultimele fiind implementate în termen lung, inclusiv prin examinarea formulei prin PPP.

La baza dezvoltării unor prognoze de dezvoltare a stat analiza experienței internaționale din 6 orașe europene, similare ca dimensiune cu orașul Chișinău, fiind:Riga (Letonia), Tallinn (Estonia), Vilnius (Lituania), București, Iași (România), Düsseldorf (Germania).

Potrivit autorilor, în practica internațională prioritate se acordă creării parcărilor în afara centrului, dezvoltării de parcuri, promenade, oferind mai mult spațiu pentru pietoni, biciclete și transport public. 

Altă măsură eficientă ar fi creșterea atractivității transportului public local, în contrast cu facilitarea circulației autovehiculelor personale.

În cadrul studiului, în perioada 28 Mai – 9 iunie 2021, a fost realizat un sondaj online în rândul locuitorilor municipiului Chișinău.  

Acesta relevă că peste 60% din respondenți apreciază pozitiv crearea sistemului de parcări și parcaje cu plată. 

Potrivit cifrelor prezentate, un tarif acceptabil social pentru un loc de parcare/parcaj ar putea constitui:

- până la 10 lei pentru o oră în zona centrală;

- aproximativ 5 lei în afara zonelor centrale;

- 300 lei pentru un abonament lunar în zonele rezidențiale. 

 Costul total al investițiilor pentru amenajarea parcărilor, în baza unor ipoteze adoptate de către consultant, este estimativ de 732 mln lei, iar analiza preliminară cost-beneficiu indică că municipalitatea, în urma gestionării parcărilor, ar putea înregistra fluxuri pozitive începând cu anul 2024, în cazul în care ipotezele rămân valide. 

Pentru organizarea eficientă a unui sistem de management al parcărilor cu plată, studiul recomandă examinarea a 3 opțiuni instituționale: 

 - crearea Direcției de mobilitate urbană, ca subdiviziune specializată în cadrul Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicație;

 - crearea și delegarea serviciului de parcări întreprinderii municipale, de gen:”Parcări Chișinău”;

 - selectarea și delegarea serviciului de parcări unui operator privat. 

Totodată, autorii studiului au examinat și au înaintat propuneri de revizuire și amendare a unor elemente ale cadrului legal și instituțional pentru implementarea sistemului de gestionare a parcărilor. 

La fel, este propus draftul de Regulament de organizare și funcționare a parcărilor publice și Regulamentul privind funcționarea Direcției de mobilitate urbană. 

Studiul de oportunitate privind implementarea sistemului de management al parcărilor auto din municipiul Chișinău a fost elaborat de către compania de consultanță MTD SRL, beneficiar fiind Direcția Generală Transport Public şi Căi de Comunicaţie (DGTPCC). 

Recomandările studiului, precum și integrarea propunerilor și sugestiilor, după caz, în urma consultărilor publice urmează a fi definitivate și prezentate spre examinare Consiliului Municipal Chișinău.

 

STUDIUL DE OPORTUNITATE PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL PARCĂRILOR AUTO ÎN MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Federatia de padel
BNRM