REPUBLICA MOLDOVA VA RATIFICA UN ACORD MULTILATERAL PENTRU SCHIMBUL AUTOMAT DE INFORMAȚII PRIVIND CONTURILE FINANCIARE

Data:
Jan 26, 2022

Guvernul a aprobat astăzi proiectul de lege pentru ratificarea Acordului multilateral care permite schimbul de informații în scopul identificării persoanelor fizice sau juridice, care se eschivează de la declararea veniturilor și plata impozitelor, prin transferul banilor în conturile din străinătate. Datorită acestor schimburi de informații, Serviciul Fiscal de Stat va avea o imagine de ansamblu asupra soldurilor sau valorii conturilor deținute în străinătate de rezidenții Republicii Moldova. 

Acordul care a fost adoptat în 108 țări, va ajuta Republica Moldova să genereze venituri fiscale suplimentare, având posibilitatea să identifice cazuri de evaziune fiscală și să asigure creșterea conformității fiscale.

Potrivit documentului, Republica Moldova va putea face schimb de informații începând cu luna septembrie 2023. Schimbul de informații se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Implementarea Acordului menționat derivă din necesitatea alinierii la standardele internaționale de efectuarea a schimbului de informații în scopuri fiscale, în contextul în care, în noiembrie 2016, Republica Moldova a devenit membră a Forumului Global al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale. 

Acordul a fost semnat la 29 octombrie 2014, la Berlin. 

Direcţia comunicare și protocol

Guvernul Republicii Moldova

 

REPUBLICA MOLDOVA VA RATIFICA UN ACORD MULTILATERAL PENTRU SCHIMBUL AUTOMAT DE INFORMAȚII PRIVIND CONTURILE FINANCIARE
Federatia de padel
BNRM