REPUBLICA MOLDOVA ȘI ROMANIA CONTINUĂ COOPERAREA PRIVIND UTILIZAREA DURABILĂ A RESURSELOR DE APĂ DIN PRUT ȘI DUNĂREA

Data:
Mar 14, 2024

Cabinetul de miniștri a aprobat Protocolul celei de-a doua sesiuni extraordinare a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării.

Documentul reglementează construirea unor apeducte, asigurarea securității ecologice, neadmiterea influenței negative asupra mediului înconjurător, utilizarea durabilă și echitabilă a apelor Prutului și Dunării. 

Rezultatele sesiunii Comisiei hidrotehnice interguvernamentale din Acord au fost consemnate în Protocolul sesiunii și vor intra în vigoare după aprobarea lor de către ambele părți contractante. 

Acordul asigură baza legală a colaborării în vederea protecției și utilizării durabile a resurselor de apă, exploatării Nodului hidrotehnic Costești-Stînca de pe râul Prut, construirea și exploatarea altor lucrări hidrotehnice, precum și pentru stabilirea condițiilor organizatorice, instituționale și economice ce formează cadrul pentru cooperarea economică, tehnică și științifică a părților contractante.

 
REPUBLICA MOLDOVA ȘI ROMANIA CONTINUĂ COOPERAREA PRIVIND UTILIZAREA DURABILĂ A RESURSELOR DE APĂ DIN PRUT ȘI DUNĂREA
Federatia de padel
BNRM