REGULI NOI PENTRU FOLOSIREA DENUMIRII STATULUI ÎN MĂRCILE, DESENELE SAU MODELE INDUSTRIALE

Data:
Jan 12, 2022

Dreptul de a folosi denumirea oficială sau istorică a statului în marcă, desen sau model industrial va fi acordat în baza unui nou Regulament, aprobat astăzi de Guvern. Documentul reglementează procedura de examinare a cererilor depuse de persoanele fizice și juridice din diverse domenii de activitate, precum și restricțiile de utilizare a denumirii statului. 

Conform Regulamentului, pentru a obține dreptul de a utiliza denumirea țării, solicitantul se va adresa Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă/desen sau model industrial. Componența comisiei și Regulamentul de activitate a acesteia au fost aprobate astăzi de Executiv.  

Cererea adresată comisiei va fi depusă la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și va fi examinată în termen de 30 de zile. Dacă vor fi întrunite condițiile necesare, iar calitatea ori natura produsului sau serviciului prestat de solicitant nu vor prejudicia imaginea sau interesele statului, comisia va emite decizia de acordare a permisiunii de folosire a denumirii Republica Moldova și Moldova. În caz contrar, comisia va emite o decizie de refuz.

Direcţia comunicare și protocol

Guvernul Republicii Moldova

 

REGULI NOI PENTRU FOLOSIREA DENUMIRII STATULUI ÎN MĂRCILE, DESENELE SAU MODELE INDUSTRIALE
Federatia de padel
BNRM