PROGRAMUL DE ATRAGERE A REMITENȚELOR ÎN ECONOMIE „PARE 1+1” A FOST EXTINS PENTRU ÎNCĂ TREI ANI

Data:
Dec 30, 2021

Programul „PARE 1+1” a fost extins până la finele anului 2024. Pentru implementarea programului, Ministerul Economiei a prevăzut, pentru anii 2022-2024, mijloace financiare în sumă de 30 milioane lei anual. O decizie în acest sens a fost aprobată în ședința de astăzi a Guvernului. 

Programul de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1” este destinat lucrătorilor migranți sau rudelor de gradul întâi ale acestora, care investesc mijloace bănești obținute peste hotare în inițierea sau extinderea unei afaceri în Republica Moldova. 

Candidații la program urmează cursuri în domeniul antreprenoriatului, astfel ca, ulterior, să poată obține un grant de până la 250 mii lei. „PARE 1+1” prevede ca fiecare leu investit din remitențe să fie suplinit cu un leu din partea programului. 

Pe parcursul anilor 2010-2021, în cadrul programului au fost înregistrate următoarele rezultate:

-  2649 persoane au fost instruite;

- 1815 proiecte investiționale au fost aprobate pentru finanțare;

- 739 afaceri noi au fost lansate, ceea ce reprezintă 41,6% din totalul beneficiarilor de Program; 

- 564 lucrători migranți s-au reîntors acasă și au lansat o afacere; 

- 48,70% dintre antreprenori au fost tineri cu vârsta de până la 35 ani; 

- 1524 beneficiari (84%) își desfășoară activitatea în satele și orașele din țară, iar în mun. Chișinău și Bălți sunt înregistrate 16% din întreprinderi. 

Printre participanții la Program sunt migranți care muncesc în peste 35 state. Cea mai mare pondere o dețin persoanele care investesc remitențele obținute în Italia, Federația Rusă și Marea Britanie. De menționat că 32% din totalul beneficiarilor „PARE 1+1” sunt femei, respectiv 571 întreprinderi sunt create și/sau administrate de femei. 

Din totalul solicitărilor de finanțare nerambursabilă, 34 întreprinderi (53%) activează în domeniul agriculturii:cultivarea cerealelor, creșterea legumelor în seră, prelucrarea plantațiilor de viță de vie, plantații de nuci, pruni, dar și în apicultură și zootehnie.

Alte 19 afaceri (30%) sunt demarate în domeniul prestării serviciilor:activități de cazare şi alimentație publică, servicii de transport, întreținerea și repararea autovehiculelor, sănătate şi asistenţă socială, construcții, iar 11 întreprinderi (17%) activează în industria prelucrătoare, având ca gen de activitate fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, fabricarea obiectelor din ceramică, prelucrarea lemnului etc.  

Programul „PARE 1+1” este implementat de către ODIMM (Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii) din anul 2010 și are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale moldovenilor aflați la muncă peste hotare în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova, stimulând totodată transferurile bănești pe căi oficiale. 

Programul este finanțat din bugetul de stat și suplinit din fondurile Uniunii Europene. 

Totodată, proiectul prevede alocarea unor cote de capacități de generare intermitente, precum instalații fotovoltaice și eoliene, de 250 MW (megawatt), cât și pentru tehnologiile non-intermitente, așa cum sunt instalațiile de cogenerare și hidroelectrice, de 150 MW, pentru perioada de timp anunțată.

Direcţia comunicare și protocol

Guvernul Republicii Moldova

 

 

 

 

PROGRAMUL DE ATRAGERE A REMITENȚELOR ÎN ECONOMIE „PARE 1+1” A FOST EXTINS PENTRU ÎNCĂ TREI ANI
Federatia de padel
BNRM