PARLAMENTUL A DECIS INSTITUIREA STĂRII DE URGENȚĂ PE PIAȚA GAZELOR NATURALE, PENTRU 60 DE ZILE

Data:
Jan 20, 2022

Parlamentul a aprobat astăzi instituirea stării de urgență pe piața gazelor naturale, pe o perioadă de 60 de zile. Decizia a fost adoptată cu voturile a 58 de deputați ca răspuns la adresarea prim-ministrei Natalia Gavrilița, după ce ieri, 19 ianuarie, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a solicitat Guvernului să inițieze procedura de instituire a stării de urgență. 

Decizia a fost votată cu prezentarea unui raport privind necesitatea declarării stării de urgență, elaborat de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Principalul motiv care a impus luarea unor măsuri rapide de către Guvern a fost scrisoarea expediată de Gazprom privind sistarea livrărilor de gaze naturale începând cu data de 21 ianuarie 2022, în cazul în care avansul de 50% pentru consumul din luna ianuarie nu va fi efectuat în termen. 

„MoldovaGaz, care are acționar majoritar același Gazprom, nu a reușit să găsească soluții pentru a achita integral și la timp consumul. Din păcate, Gazprom, în loc să vină cu măsuri pentru ca societatea pe acțiuni pe care o controlează să-și poată îndeplini obligațiile contractuale față de consumatori și furnizor, amenință să lase consumatorii fără gaze”, a declarat prim-ministra Natalia Gavrilița.

Pe perioada stării de urgenţă, Comisia pentru Situații Excepționale va emite dispoziţii în vederea punerii în executare a unui set de măsuri, printre care:

1) adoptarea deciziilor necesare în scopul asigurării unor acțiuni rapide de asigurare cu gaze naturale, inclusiv prin derogare de la prevederile normative;

2) adoptarea deciziilor de împuternicire a furnizorilor și a operatorilor de sistem să acționeze în scopul procurării, transportării și distribuției gazelor naturale și altor resurse energetice pe întreg teritoriul țării;

3) În caz de necesitate, instituirea unui regim special de procurare a gazelor naturale în regim rapid și alocarea mijloacelor financiare pentru aceasta

4) efectuarea altor acțiuni necesare în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor care au provocat starea de urgență.

În baza deciziei Comisiei Situații Excepționale, Ministerul Muncii și Protecției Sociale va efectua plata în avans către S.A. „Moldovagaz” a compensațiilor diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale acordate consumatorilor casnici conform prognozei efectuate și prezentate de către S. A. „Moldovagaz”, pentru lunile ianuarie-martie 2022, în sumă de aproximativ 469 milioane de lei. Totodată, prin derogare de la prevederile Codului vamal al Republicii Moldova se permite amânarea plății taxei pe valoare adăugată datorată de Moldovagaz statului. 

Toate aceste măsuri vor asigura achitarea integrală, pînă la finele zilei de 20 ianuarie 2022, de către SA „MoldovaGaz” a 50% din costul volumului contractat de gaze naturale pentru luna ianuarie 2022, către SAP „Gazprom”, astfel asigurând livrarea gazelor naturale pentru consumatori. 

Textul integral al deciziei poate fi accesat aici

 

 

PARLAMENTUL A DECIS INSTITUIREA STĂRII DE URGENȚĂ PE PIAȚA GAZELOR NATURALE, PENTRU 60 DE ZILE
Federatia de padel
BNRM