MODIFICĂRI EFECTUATE ÎN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2023, DISCUTATE ÎN CADRUL CONSILIULUI CONSULTATIV

Data:
Mar 03, 2023

Serviciul Fiscal de Stat a convocat la data de 02 martie 2023 o nouă ședință a Consiliului Consultativ, în cadrul căreia au fost discutate prevederile politicii bugetar-fiscale pentru anul 2023. La eveniment au participat reprezentanții Asociației Business-ului European, Asociației Investitorilor Străini, Camerei de Comerț Americană, Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și Alianței Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova.

Subiectele abordate au vizat modificările efectuate în legislația fiscală privind impozitul pe venit, taxa pe valoare adăugată și accizele. În context, s-a menționat că au fost elaborate o serie de acte normative care au drept scop implementarea modificărilor operate în legislația fiscală prin Legea nr. 356/2022, unele fiind deja aprobate, iar altele sunt la etapa finală.

La fel, autoritatea fiscală a anunțat despre lansarea unei serii de seminare de instruire pentru contribuabili axate pe modificările și completările Codului Fiscal, efectuate prin Legea nr. 356/2022. Serviciul Fiscal de Stat încurajează în acest sens înscrierea și participarea activă a contribuabililor la seminarele ce urmează a fi desfășurate în perioada 06-17 martie 2023.

Totodată, în contextul introducerii în legislația națională a reglementărilor privind prețurile de transfer, conducerea SFS a invitat reprezentanții mediului de afaceri să participe activ în procesul de elaborare și consultare a cadrului secundar, reieșind din experiența agenților economici internaționali care deja s-au întâlnit cu practica prețurilor de transfer.

Consiliul este instituit ca un organ consultativ în domeniul administrării fiscale cu scopul de a crea o platformă eficientă de interacțiune a SFS cu mediul de afaceri și societatea civilă, pentru a examina situațiile problematice, cu impact major asupra contribuabililor.

MODIFICĂRI EFECTUATE ÎN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2023, DISCUTATE ÎN CADRUL CONSILIULUI CONSULTATIV
Federatia de padel
BNRM