ÎN ATENȚIA CĂLĂTORILOR ÎN TRANSPORTUL PUBLIC MUNICIPAL!

Data:
Jan 13, 2022

În perioada 12 ianuarie - 20 februarie 2022, se va efectua studiul sociologic privind preferințele de călătorie în transportul public în municipiul Chișinău.

Sondajul este realizat de către compania de cercetări sociologice „Fondul Opiniei Publice”, la solicitarea Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicație și are drept obiectiv îmbunătățirea serviciilor de transport public.  

Chestionarea călătorilor privind serviciile acordate, necesitățile și preferințele acestora, se va face în unitățile de transport și în stațiile de așteptare, de către persoanele contractate de compania de cercetare, care vor prezenta legitimația de operator/intervievator (modelul legitimației se anexează).   

Îndemnăm chișinăuienii și oaspeții capitalei să manifeste receptivitate și deschidere, participând activ la cercetare, pentru a contribui la îmbunătățirea serviciilor rețelei de transport public.

Primăria municipiului Chișinău!

 

ÎN ATENȚIA CĂLĂTORILOR ÎN TRANSPORTUL PUBLIC MUNICIPAL!
Federatia de padel
BNRM