GUVERNUL A APROBAT PROIECTUL LEGII BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT PE ANUL 2023

Data:
Dec 07, 2022

Executivul a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, care stabilește veniturile și cheltuielile incluse în bugetul asigurărilor sociale pentru anul următor.

Conform acestuia, în bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul viitor sunt estimate venituri totale de cca 38,7 miliarde lei, în creştere cu 7,5 miliarde lei sau cu 24,1 la sută față de anul 2022. Aceeași sumă - 38,7 miliarde lei este prognozată și la capitolul cheltuieli totale.

Prognoza veniturilor și a cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 a fost efectuată în baza analizei dinamicii contingentului beneficiarilor de prestaţii, tendinţelor şi performanţelor înregistrate în anii precedenţi şi în baza prognozei indicilor macroeconomici, elaboraţi de către Ministerul Economiei.

Guvernul Republicii Moldova

 

GUVERNUL A APROBAT PROIECTUL LEGII BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT PE ANUL 2023
Federatia de padel
BNRM