DEPUTAȚII PSRM SOLICITĂ CC SĂ INTERPRETEZE PREVEDERILE LEGII SUPREME, PRIN CARE STATUL ESTE OBLIGAT SA ASIGURE UN TRAI DECENT FIECĂRUI CETĂȚEAN

Data:
Feb 07, 2022

Astăzi deputații socialiști Grigore Novac și Alla Darovannaia, precum și membrul comitetului executiv al PSRM, Maxim Lebedinschi, au depus o sesizare la Curtea Constituțională care are drept obiect interpretarea prevederilor articolului 47 alin.(1) din Constituția Republicii Moldova care stipulează:”Statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei lui, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuința, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare”.

Deputații consideră că statul, reprezentat de actuala guvernare, încalcă dreptul la asistență şi protecție socială al cetățeanului RM, deoarece în urma politicii antisociale și majorărilor galopante a prețurilor, cheltuielile suportate de o mare parte a populației depășesc veniturile obținute. Or, statul nu trebuie să admită ca salariul minim garantat să fie mai mic decât coșul minim de consum stabilit. 

În opinia socialiștilor, statul trebuie să întreprindă acțiuni prin care să asigure protejarea şi îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

Astfel, în condițiile de viață actuale, parlamentarii solicită să fie dată explicația dacă articolul 47 din Constituție comportă un caracter superfluu și/sau desuet. 

În sensul prevederilor art. 47 se dorește ca magistrații să se expună ce măsuri urmează să întreprindă statul, în vederea asigurării unui nivel de trai decent pentru cetățeni. 

De asemenea, se solicită să fie tălmăcit dacă statul este obligat să întreprindă măsuri economice urgente în cazul în care volumul cumulativ al taxelor și tarifelor opozabile cetățeanului depășește volumul debitului lunar al acestuia.

Totodată, Înalta Curte este chemată să spună dacă corespunde spiritului Constituției garantarea de către stat a unei pensii minime sau a unui salariu minim mai mici decât costul coșului minim de consum.

 

 

 

DEPUTAȚII PSRM SOLICITĂ CC SĂ INTERPRETEZE PREVEDERILE LEGII SUPREME, PRIN CARE STATUL ESTE OBLIGAT SA ASIGURE UN TRAI DECENT FIECĂRUI CETĂȚEAN
Federatia de padel
BNRM