COMPANIILE IT SUNT INVITATE SA GENEREZE SOLUȚII DE DIGITALIZARE A SERVICIILOR PUBLICE ȘI PENTRU IMM-URI

Data:
Feb 03, 2022

PNUD Moldova anunță un nou concurs de finanțare a soluțiilor de digitalizare a serviciilor publice și de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, la care pot participa companii din domeniul TIC din Moldova. Apelul de propuneri este lansat în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică și Optim – Oportunități prin tehnologii și inovație în Moldova, un proiect al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), implementat de HELVETAS Swiss Intercooperation.

Astfel, la concurs sunt așteptate propuneri care să conțină soluții pentru:

optimizarea interacțiunii între cetățeni și Guvern prin intermediul portalului cetățeanului MCabinet (crearea versiunii pentru dispozitive mobile și a modulului de notificări) și portofelul mobil pentru antreprenori (unde vor fi stocate documente emise de o anumită entitate - certificate, licențe/autorizații, extrase, hotărâri judecătorești etc.) și digitalizarea altor servicii publice;

susținerea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM):certificarea digitală, automatizarea logistică, managementul digitalizat al stocurilor, digitalizarea în domeniile:sănătății, educației și alfabetizării digitale, industriilor agricole și alimentare, energiei, economiei circulare, mediului, logisticii, turismului, comerțului, securității cibernetice și fintech, incluziunii financiare etc.

Suportul financiar oferit va fi de maxim 40.000 USD, dar nu mai mult de 50% din valoarea totală a propunerii. În cazul grupurilor colaborative de companii, contribuțiile vor fi împărțite egal între companiile implicate sau în funcție de cerințele specifice ale propunerii depuse.

Numărul total de propuneri finanțate se va încadra în bugetul disponibil de 200.000 USD pentru ediția actuală a concursului.

La concurs pot participa entități de drept privat din sectorul TIC, înregistrate (sau în curs de înregistrare) în conformitate cu Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi din Republica Moldova:

Companii IT cu capital privat din Moldova, înregistrate și care activează în Moldova;

Start-up-uri și grupuri de inițiativă în proces de înregistrare a companiei IT în conformitate cu legislația Republicii Moldova (înregistrarea va avea loc înainte de semnarea contractului).

Grupurile colaborative pot încheia parteneriate cu instituții din sectorul privat, public și asociativ – asociații de profil, agenții guvernamentale, APL-uri, școli, spitale, universități, instituții de cercetare etc.

Concursul se desfășoară în două etape (depunerea conceptului și a dosarului complet). Termenul-limită pentru depunerea conceptelor este 16 februarie 2022, ora 16:00. Doar conceptele selectate vor avansa la etapa de depunere a dosarului complet.

Procesul de selectare se va baza pe principiile de merit, transparență, egalitate și utilizare rațională a fondurilor. Mai multe detalii sunt disponibile aici.

PNUD desfășoară acest concurs de finanțare în cadrul proiectului „Accelerarea transformării digitale în sectorul public din Republica Moldova”. Concursuri similare se desfășoară o dată la câteva luni.

Republic of Moldova

United Nations Development Programme

 

COMPANIILE IT SUNT INVITATE SA GENEREZE SOLUȚII DE DIGITALIZARE A SERVICIILOR PUBLICE ȘI PENTRU IMM-URI
Federatia de padel
BNRM