CALENDARUL FISCAL AL CONTRIBUABILULUI PENTRU LUNA DECEMBRIE 2023

Data:
Dec 20, 2023

Serviciul Fiscal de Stat informează despre faptul că, termenul limită de prezentare a dărilor de seamă fiscale pentru luna noiembrie 2023, precum și termenul de achitare a impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale este data de 26 decembrie 2023.

Dările de seamă fiscale care urmează să fie prezentate către data de 26 decembrie 2023, sunt aferente:

Impozitului pe venit (forma IPC 21, forma IU 17, forma TAXI18);

Taxei pe valoare adăugată (forma TVA 12);

Primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma IPC 21, forma TAXI 18);

Accizelor (forma ACZ 09, declaraţia privind utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin);

Taxelor în fondul de susținere a populației (forma TFSP 20).

Suplimentar, ținem să vă reamintim că în luna decembrie survine și termenul de achitare aferent impozitului pe venit achitat în rate, precum și impozitului pe avere, termenul în acest sens fiind, de asemenea, data de 26 decembrie 2023.

Lista dărilor de seamă fiscale ce urmează a fi prezentate Serviciului Fiscal de Stat și obligațiile fiscale ce urmează a fi achitate la BPN, pot fi vizualizate în Calendarul fiscal de pe pagina-web a SFS, alegând categoria de contribuabili din care faceți parte. Calendarul poate fi accesat aici.

Totodată, vă atenționăm că, darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (Forma POLMED23) se prezintă la data de 30 a lunii în gestiune pentru luna precedentă.

 CALENDARUL FISCAL AL CONTRIBUABILULUI PENTRU LUNA DECEMBRIE 2023
Federatia de padel
BNRM