AEE INFORMEAZĂ DESPRE CAPACITATEA DE GENERARE A ENERGIEI DIN SURSE DE ENERGIE REGENERABILA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Data:
Jan 11, 2022

11 ianuarie, Chișinău. Agenția pentru Eficiență Energetică anunță lansarea unui infografic, care reprezintă situația actuală în domeniul energiei regenerabile, sub aspectul capacităților de generare a energiei, conform datelor disponibile până la sfârșitul anului 2020, în Republica Moldova.

Capacitățile de generare a energiei electrice au dus în 2019 (anul pentru care este disponibilă balanța energetică), la generarea unui volum de energie electrică ce a permis atingerea țintei de 3,04% a ponderii energiei electrice regenerabile în consumul final brut de energie electrică.

Conform prevederilor Legii nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, pentru Republica Moldova s-a stabilit un obiectiv de 17 %  a ponderii energiei produse din SER în consumul final brut de energie, iar pentru anul 2019, conform datelor statistice, această pondere a constituit 23,84%.

Pentru mai multe informații, puteți accesa spotul pe link-ul de mai jos:

Video

Menționăm, că AEE are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.

Serviciul informare și comunicare cu mass-media Agenția pentru Eficiență Energetică

 

 

 

AEE INFORMEAZĂ DESPRE CAPACITATEA DE GENERARE A ENERGIEI DIN SURSE DE ENERGIE REGENERABILA ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Federatia de padel
BNRM