PROGRAMUL UNIUNII EUROPENE "MĂSURILE DE PROMOVARE A ÎNCREDERII"ANUNȚĂ NOI GRANTURI DE P NĂ LA 40 000 EURO FIECARE PENTRU ORGANIZAȚIILE DE SUPORT ÎN AFACERI

Data:
Jan 13, 2022

Programul UE „Măsuri de Promovare a Încrederii” (EU-CBM V), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova, anunță lansarea unui nou concurs de granturi pentru organizațiile de suport în afaceri, asociațiile sectoriale sau organizațiile non-guvernamentale cu experiență în dezvoltarea capacităților antreprenoriale, care vor contribui la crearea de sinergii pentru comunități de afaceri competitive pe ambele maluri ale râului Nistru.

Organizațiile selectate vor ajuta afacerile de pe ambele maluri să abordeze prin eforturi comune provocările existente, care au fost intensificate de criza COVID-19. Proiectele propuse trebuie să prezinte o soluție inovativă pentru a rezolva o problemă existentă, comună pentru mediul de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului.

Vor avea prioritate propunerile care vor aborda elementelor principale, în special:elaborarea/dezvoltarea unei soluții de afaceri, a unui modul de instruire pentru beneficiarii-țintă și o campanie de comunicare si vizibilitate pentru a asigura aprobarea comunității și sustenabilitatea.

Participanții la concurs se vor asigura că soluția lor va fi consultată, validată și integrată de beneficiarii vizați și de comunități, acolo unde este cazul (i.e. administrații publice locale, școli profesionale, centre de tineret, asociații de producători, grup de IMMM-uri, mediul academic, etc.) și va continua să funcționeze eficient după finalizarea proiectului, prezentând o foaie de parcurs detaliată, care arată cum vor fi realizate obiectivele stabilite. Propunerile care implică într-o măsură mai mare fetele și femeile vor avea punctaj suplimentar la evaluare.

Participanții la concurs pot solicita granturi în valoare de până la 40.000 Euro. Contribuțiile proprii și a partenerilor, sunt încurajate. Toate activitățile urmează să se desfășoare în perioada martie 2022 – mai 2023. Informații adiționale despre concurs sunt accesibile aici.

Termenul-limită pentru depunerea cererilor cu propunerile de proiect este 4 februarie 2022, ora locală 16:30, la adresele electronice elena.cabac@undp.org și vladimir.paraschiv@undp.org. E nevoie de a include în subiectul mesajului:PNUD Moldova/Oficiul Procurări “EoI22/02415:creare de sinergii pentru comunități de afaceri competitive”.

Programul „Măsuri de Promovare a Încrederii” (EU-CBM V) va organiza o sesiune online pentru informarea participanților pe 14 ianuarie 2022, ora 14:00. Cei interesați sunt rugați să se înregistreze accesând acest formular:https://cutt.ly/TU69xz5

Programul UE „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD, contribuie la consolidarea încrederii între locuitorii de pe ambele maluri ale râului Nistru, prin implicarea lor în proiecte comune de dezvoltare.

www.md.undp.org 

 

PROGRAMUL UNIUNII EUROPENE "MĂSURILE DE PROMOVARE A ÎNCREDERII"ANUNȚĂ NOI GRANTURI DE P NĂ LA 40 000 EURO FIECARE PENTRU ORGANIZAȚIILE DE SUPORT ÎN AFACERI
Federatia de padel
BNRM