GUVERNUL A APROBAT FACILITĂȚI NOI PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE

Data:
Dec 14, 2021

Comunitățile rurale, producătorii agricoli și  crescătorii de animale vor putea diminua cheltuielile de producere și întreținere folosind instalațiile fotovoltaice. În acest sens, Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, avizul Guvernului la  proiectul de lege pentru  modificarea  Codului Funciar. 

Documentul prevede  modificări care vor permite  amplasarea pe terenurile cu destinație agricolă a sistemelor fotovoltaice solare fără a fi necesară schimbarea destinației. Conform acelorași  modificări se permite schimbarea destinației terenurilor agricole de calitate superioară pentru construcția instalațiilor eoliene.

Conform documentului,  se  prevede ca  instalațiile  fotovoltaice să fie fixate la sol prin structură metalică și nu prin utilizarea   betonului armat sau al  altui  tip de materiale de construcție care, ar avea impact negativ asupra fertilității solului.                 

Totodată, se prevăd măsuri pentru a conserva și spori  fertilitatea  solului. La fel, sunt incluse condițiile de proiectare, instalare, montare și amplasare a sistemelor solare  fotovoltaice și a centralelor electrice eoliene.

Proiectul mai prevede ca panourile fotovoltaice să fie  amplasate pe  terenuri cu soluri degradate  care au bonitatea mai  mică de 40 de puncte. Modificările sunt necesare pentru a  proteja terenurile de calitate superioară și pentru a  creștere siguranța energetică, reducerea importului de energie. 

 

 

 

GUVERNUL A APROBAT FACILITĂȚI NOI PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE
Federatia de padel
BNRM