AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ LANSEAZĂ GHIDUL "VREI SA VINZI ENERGIE VERDE ÎN REȚEA LA UN TARIF GARANTAT?"

Data:
Jan 03, 2022

03 ianuarie, Chișinău. Agenția pentru Eficiență Energetică anunță despre lansarea ghidului,,Vrei să vinzi energie verde în rețea la un tarif garantat?”. Materialul informativ prezentat în ghid este un bun instrument pentru a face cunoștință cetățenilor Republicii Moldova cu etapele și termenii ce vizează schema de sprijin – tarif fix.

,,Sursele regenerabile de energie sunt o alternativă nepoluantă pentru combustibilii fosili în producția de energie electrică. Statele lumii, inclusiv țara noastră, s-au angajat să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin introducerea politicilor de susținere a producerii energiei din surse regenerabile. Prin schema de sprijin – tarif fix, statul Republica Moldova oferă tuturor posibilitatea să producă propria energie, să genereze venituri și să contribuie la reducerea dioxidului de carbon din atmosferă. Republica Moldova trebuie să întreprindă acțiuni în vederea confirmării și conștientizării importanței reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, a reducerii impactului sectorului energetic asupra mediului, a angajamentelor asumate față de cetățeni pentru asigurarea unei dezvoltări durabile prin cele trei elemente ale conceptului de dezvoltare durabilă:mediul înconjurător;societatea;economia.”, a menționat directorul AEE, Alexandru Ciudin.

Vedeți link-urile de mai jos pentru a accesa ghidul în limba română, rusă și engleză:

Video 

Video 

Video 

Menționăm, că AEE are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.

Cu respect,

Serviciul informare și comunicare cu mass-media

Agenția pentru Eficiență Energetică

 

 

 

 

alt test
Federatia de padel
BNRM