AEE INFORMEAZA DESPRE ENERGIA ELECTRICĂ PRODUSĂ DE INSTALAȚIILE EOLIENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Data:
Jan 17, 2022

17 ianuarie, Chișinău. Agenția pentru Eficiență Energetică anunță lansarea unui infografic, care prezintă informații despre energia electrică produsă de instalațiile eoliene în Republica Moldova.

Energia eoliană provine din curentul de aer, din care de regulă se obţine energie electrică, livrată în sistemul electroenergetic sau direct către consumatorii locali. Energia cinetică a vântului este una din principalele forme ale energiilor regenerabile, fiind posibilă de a fi utilizată practic în orice colţ al lumii, pentru a pune în funcţiune diverse utilaje şi instalaţii.

Din datele disponibile în cadrul AEE, în Republica Moldova actualmente există 27 de instalații eoliene de energie electrică din SER la tarif reglementat de ANRE, cu o putere instalată totală de 45087 kW, energia totală pe toate tehnologiile SER fiind de 126175861.0 kWh.

Spotul informativ poate fi accesat pe link-ul de mai jos:

Video 

Reamintim, că AEE are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.

Cu respect,

Serviciul informare și comunicare cu mass-media

Agenția pentru Eficiență Energetică

 

AEE INFORMEAZA DESPRE ENERGIA ELECTRICĂ PRODUSĂ DE INSTALAȚIILE EOLIENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Federatia de padel
BNRM