REGIMUL JURIDIC A LACURILOR ȘI IAZURILOR VA FI STABILIT ÎN BAZA NOILOR PREVEDERI, APROBATE DE GUVERN

Data:
Oct 06, 2022

Executivul a aprobat avizul la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă, care vor asigura reglementarea și clarificarea determinării iazurilor, lacurilor și bazinelor de apă în cadrul procesului de delimitare masivă. Astfel, se urmărește stabilirea regimului juridic al obiectelor acvatice, precum și evitarea litigiilor privind utilizarea ilegală a bazinelor de apă. 

Modificările au fost făcute după ce, în ultimii ani, tot mai des apărea problema privind determinarea apartenenței iazurilor și bazinelor de apă în cadrul procesului de delimitare masivă a bunurilor proprietate publică. Prin urmare, propunerile de modificare aduc claritate în stabilirea apartenenței corpurilor de apă – fie statul, fie autoritățile publice locale, în vederea gestionării adecvate și echitabile a acestora. 

Anterior, dreptul de folosinţă al terenurilor din fondul apelor pentru piscicultură aparţinea exclusiv deţinătorilor de construcţii hidrotehnice, aceştia fiind responsabili de întreţinerea şi consolidarea lor în conformitate cu legislaţia. Astfel, deși deținătorul avea drept de proprietate doar asupra construcției hidrotehnice, acesta utiliza și bazinul acvatic, iar exploatarea excesivă ducea la înnămolire și la scăderea nivelului apei. Noile modificări stabilesc că proprietarul construcției hidrotehnice va putea folosi terenul adiacent în baza plății de arendă achitată proprietarului, iar apa o va putea utiliza în diferite scopuri, doar în baza autorizației de mediu.

S-au aprobat modificări și la Codul funciar, Legea privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura, Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, precum și la Legea privind delimitarea proprietății publice. În Republica Moldova sunt 6763 de lacuri de acumulare și iazuri. Peste 80% din iazurile și lacurile de acumulare care dispun de regulamente sunt atribuite în folosință persoanele fizice sau juridice.

Guvernul Republicii Moldova

 

REGIMUL JURIDIC A LACURILOR ȘI IAZURILOR VA FI STABILIT ÎN BAZA NOILOR PREVEDERI, APROBATE DE GUVERN
Federatia de padel
Global Media