PROGRAMUL DESTINAT GESTIONĂRII FLUXULUI MIGRAȚIONAL, AZILULUI ȘI INTEGRĂRII STRĂINILOR PENTRU ANII 2022-2025, APROBAT DE GUVERN

Data:
Nov 24, 2022

Cabinetul de miniștri a aprobat, astăzi, Programul destinat gestionării fluxului migrațional, azilului și integrării străinilor pentru anii 2022-2025. Implementarea acestuia va contribui la asigurarea unei migrații sigure, stabilirea unor reguli bine conturate privind admisia și procedurile de documentare a străinilor, dar și sporirea calității serviciilor prestate acestora. 

La fel, Programul va consolida sistemul național de azil, va asigura condiții de recepție conform standardelor europene și va întări capacitățile de răspuns, în cazul unui aflux masiv de persoane. În același timp, implementarea Programului va spori dezvoltarea mecanismului interinstituțional, în scopul creșterii gradului de siguranță a populației și va contribui la combaterea migrației ilegale.

Documentul este important în contextul obținerii statutului de țară-candidat pentru aderare la Uniunea Europeană, dar și ținând cont de evoluțiile fenomenului migrațional, ca urmare a provocărilor majore, care au loc la nivel național, regional și global. 

De asemenea, Programul presupune alinierea la noile instrumente internaționale în domeniu - Pactul Global pentru o Migrație Sigură, Reglementată și Ordonată, precum și Pactul Global pentru Refugiați. Acesta este unul din cele șase programe, care urmează a fi aprobate în viitorul apropiat de către Guvern, în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru anii 2022-2030.

Guvernul Republicii Moldova

 

PROGRAMUL DESTINAT GESTIONĂRII FLUXULUI MIGRAȚIONAL, AZILULUI ȘI INTEGRĂRII STRĂINILOR PENTRU ANII 2022-2025, APROBAT DE GUVERN
Federatia de padel
Global Media