PREȚUL MAXIM DE REFERINȚĂ, STABILIT LA DATA DE 25.01.2023 APLICABIL PENTRU DATA DE 26.01.2023

Data:
Jan 25, 2023

Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de către Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere și sunt calculate reieșind din următoarele:

PL - valoarea medie a cotațiilor medii Platts pentru 14 zile anterioare zilei efectuării calculului;

CV - rata oficială medie de schimb a monede inaționale în raport cu dolarul SUA pentru 14 zile anterioare zilei efectuării calculului;

MC - marja comercială specifică;

AC - cota accizelor, aplicate în conformitate cu Codul Fiscal, pentru 14 zile anterioare;

TVA - cota TVA aplicată în conformitate cu Codul Fiscal.

 

 

PREȚUL MAXIM DE REFERINȚĂ, STABILIT LA DATA DE 25.01.2023 APLICABIL PENTRU DATA DE 26.01.2023
Federatia de padel
Global Media