MUNICIPALITATEA FACE APEL CĂTRE CETĂȚENI DE A UTILIZA RAȚIONAL RESURSELE DE APĂ PE PERIOADA CANICULARĂ

Data:
Jun 16, 2022

Primăria municipiului Chișinău face apel către cetățenii urbei, de a utiliza rațional resursele de apă, în contextul lipsei de precipitaţii şi a temperaturilor ridicate din ultima perioadă, care au dus la creşterea consumului.

Astfel, în vederea asigurării continuităţii serviciilor publice de alimentare cu apă/canalizare în condiţii optime, operatorul municipal, S.A. „Apă - Canal Chişinău" face apel către utilizatorii de pe întreaga arie de operare a societăţii, respectiv, cei alimentaţi din sursele de apă Nistru şi alte surse, să folosească apa numai pentru consum menajer şi nu pentru udarea culturilor agricole, a gazonului, umplerea bazinelor şi a diverselor recipiente folosite în alte scopuri decât cele prevăzute în contract, deoarece din motive tehnice furnizorul nu poate asigura un debit mai mare decât cel proiectat, fapt ce diminuează, în mod constant, eforturile operatorului de a asigura furnizarea apei în regim normal. 

Angajaţii operatorului municipal de profil sunt permanent la datorie, pentru a asigura furnizarea apei potabile 24/24 ore, inspectează cu regularitate instalaţiile și rețelele din gestiune, pentru a preveni avariile, intervenind operativ la remedierea situațiilor problematice, însă contează și atitudinea rațională a cetățenilor în utilizarea apei.

Amintim că resursele de apă sunt limitate, astfel că trebuie să avem grijă cu toții de fiecare picătură care curge la robinetele noastre, pentru a beneficia în continuare, la orice oră din zi sau din noapte, de un serviciu sigur și de calitate. Apa nu este un produs comercial, ci un bun comun și o resursă limitată, care trebuie protejată și utilizată într-un mod raţional şi just, atât din punctul de vedere al calității, cât și al cantității.

SA „Apă-Canal Chișinău" reiterează obligațiunile contractuale ale clienților serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, indiferent de forma de proprietate, de a asigura folosirea eficientă și rațională a apei preluate din rețeaua publică de alimentare or, problemele legate de consumurile mari pot fi soluţionate mai ușor având înțelegere și sprijin din partea consumatorilor.

Primăria municipiului Chișinău

 

MUNICIPALITATEA FACE APEL CĂTRE CETĂȚENI DE A UTILIZA RAȚIONAL RESURSELE DE APĂ PE PERIOADA CANICULARĂ
Federatia de padel
Global Media