FLUXUL DE CĂLĂTORI ÎN PRIMUL SEMESTRU 2022 S-A MAJORAT CU 109,2% FATA DE PERIOADA SIMILARĂ A ANULUI TRECUT

Data:
Aug 17, 2022

Echipa managerială a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în prezența Secretarei de Stat a MAI Jana Costache, a prezentat bilanțul activităților realizate de angajați în perioada semestrului I al anului 2022. Agenda a cuprins nu doar rezultatele și succesele înregistrate în domeniile de competențe, dar și lacunele, problemele, subiectele sensibile și riscurile identificate, totodată, fiind propuse și soluții pentru diminuarea acestora. De asemenea, raportorii au trecut în revistă cele mai importante realizări și au specificat prioritățile care urmează a fi îndeplinite până la încheierea acestui an.

Potrivit raportului, la capitolul consolidarea securității frontierelor, activitatea IGPF a fost axată preponderent pe asigurarea gestionării eficiente a fluxului sporit de migranți, generat de războiul din Ucraina, precum și desfășurarea activităților de consolidare și dezvoltare a capacităților instituționale pe domeniile:planificarea și organizarea activității de serviciu în supravegherea frontierei, managementul genistic al frontierei, implementarea tehnologiilor inteligente la controlul frontierei de stat etc.

La acest subiect, a fost evidențiat rolul și capacitatea instituțională de a-și ajusta unele acțiuni pe linia de administrare și luare a deciziilor asumate la diferite situații și evenimente apărute de la 24 februarie - prezent. În acest sens fiind menționate:elaborarea actelor normative instituționale privind controlul frontierei în regim de alarmă, gestionarea forțelor și mijloacelor disponibile, interoperabilitatea și colaborarea excelentă a armelor din cadrul MAI (BMA, IGP, IGC, IGSU), dar și cu societatea civilă și autorități de frontieră din statele vecine, inclusiv cu alte instituții naționale și internaționale. A fost evidențiat un aspect important privind dezvoltarea cooperării și susținerii pe componenta de securitate din partea Agenției FRONTEX, cu referință la formarea echipelor mixte și acționarea acestora pe linia de control și supraveghere a frontierei de stat.

La capitolul activitate operațională, conform rezultatelor analizei dinamicii fluxului de persoane și de mijloace de transport înregistrat prin punctele de trecere a frontierei de stat, în perioada de raportare se atestă o majorare cu 109,2% a fluxului de persoane și, respectiv, cu 72,2% a fluxului de mijloace de transport, comparativ cu perioada analogică a anului precedent. Această creștere se datorează și modificării unor condiții impuse în contextul COVID-19, dar mai mult apariției situației de conflict din Ucraina. Este de menționat că, cele mai multe traversări au fost înregistrate pe sectorul de frontieră MD-RO, ponderea fiind de 60,7% din numărul total de traversări. Un alt factor important, a fost înregistrat că autorizarea la traversarea frontierei de stat nu a fost efectuată la un număr de 3800 persoane, fiind o creștere cu 204,9% față de perioada similară a anului precedent, când au fost aplicate 1246 măsuri de neautorizare a frontierei de stat.

Potrivit datelor statistice cu privire la migrația ilegală și traficul de ființe umane, pentru tentativă/trecere ilegală a frontierei de stat au fost documentate 1191 persoane. Astfel că fenomenul migrației ilegale este în creștere considerabilă în raport cu valorile înregistrate în perioada similară a anului precedent. Majorarea de cca 52 ori a fost influențată de situația conflictului armat din Ucraina.

În cadrul ședinței, șeful Poliției de Frontieră Rosian Vasiloi a mulțumit tuturor angajaților care s-au mobilizat la maxim, prezentând solidaritate, sacrificiu și iscusință în angajamentele luate în această perioadă destul de grea:„O țară mică cu inimă mare! Este și despre oamenii de la frontieră, care au uimit prin statornicie și curaj. Apreciez enorm eforturile fiecărui polițist și polițistă de frontieră. În continuare vom pune temelie la îmbunătățirea condițiilor de muncă, prin asigurare logistică și de infrastructură, vom investi în pregătirea cadrelor și oferirea reală a creșterii în carieră, dar și vom promova abordări noi, inovative în misiunile noastre de securitate a frontierei de stat” a menționat comisar-șef Vasiloi.

Totodată, șeful IGPF a punctat necesitatea fortificării dialogului cu populația locală și APL, prin participarea alături de cetățeni în proiecte sociale, dar și de informare pe linia de activitate frontalieră, inclusiv stabilirea unei comunicări prieteneși bazate pe încredere.

Una din problemele identificate este fluctuația de personal în cadrul IGPF, în acest sens Secretara de Stat a MAI a specificat că având o insuficiență de personal (200 funcții vacante și 400 funcții în moratoriu) s-a reușit cu verticalitate de gestionat criza umanitară. :„A fost un act eroic, voi ați depășit limitele capacității disponibile și ați reușit. Însă toți trebuie să înțeleagă un lucru – se vrea securitate atunci se investește în oameni, în dotare tehnică, în tot și pe toate nivelele. La acest aspect noi trebuie să lucrăm continuu și să asigurăm această componentă.” a punctat Jana Costache.

În marja discuțiilor purtate a fost atins și subiectul fluidizării traficului transfrontalier în perioada vacanțelor. În context, au fost expuse unele soluții privind degajarea circulației în cele mai solicitate puncte de trecere a frontierei – Leușeni și Sculeni, în sensul operaționalizării unui nou mecanism de gestionare a proceselor de lucru și fluxurilor, condiționate de numărul mare de traversări.

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

 

 

FLUXUL DE CĂLĂTORI ÎN PRIMUL SEMESTRU 2022 S-A MAJORAT CU 109,2% FATA DE PERIOADA SIMILARĂ A ANULUI TRECUT
Federatia de padel
Global Media