DONAȚIE DE 3000 DE TONE DE BIOCOMBUSTIBIL SOLID APROBATĂ DE CSE PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE

Data:
Feb 28, 2023

28 februarie, Chișinău. În vederea susținerii realizării obiectivelor politicii naționale în domeniul eficienței energetice și promovării utilizării surselor regenerabile de energie, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, prin dispoziția nr. 61 din 27 februarie, a aprobat donația de biocombustibil solid coajă de floarea soarelui granulată, 1600 tone în valoare de 5 920 000 lei de la donatorul  S.A. „Floarea Soarelui” și 1400 tone în valoare de 5 409 600 lei de la donatorul SRL Trans Oil Refinery, destinate pentru acoperirea deficitului de biocombustibil solid pentru perioada sezonului de încălzire 2022-2023 pentru instituțiile publice.

În acest sens, Agenția pentru Eficiență Energetică va asigura monitorizarea cantităților livrate cu prezentarea raportului lunar către Comisia pentru Situații Excepționale.

Conform datelor disponibile la moment, avem cca. 317 de instituții publice (școli, grădinițe, case de cultură etc.), care dețin o centrală termică pe bază de biocombustibil solid cu capacitatea totală de  cca. 65 MW dintre care 85 de instituții dispun de centrale termice pe peleți cu capacitatea totală de  cca. 17 MW. Necesarul total de biocombustibil solid pe țară constituie 18 025 tone, dintre care, 6 774 tone sunt acoperite.

Reamintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.

DONAȚIE DE 3000 DE TONE DE BIOCOMBUSTIBIL SOLID APROBATĂ DE CSE PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE
Federatia de padel
BNRM