​CONSILIUL BĂNCII FINCOMBANK A FOST APROBAT ÎN COMPONENȚĂ FINALĂ

Data:
Nov 15, 2021

La adunarea generală a acționarilor ”Banca de Finanțe și Comerț” S.A. ce a fost desfășurată la data de 30.06.2021 a fost aleasă componența nouă a Consiliului Băncii.

În cadrul ședinței Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei din 28 octombrie 2021, a fost aprobat în funcția de membru al Consiliului Băncii D-l Șevcenco Serghei, iar, pe 29 octombrie 2021, a intrat în vigoare aprobarea în funcția de membru al Consiliului Băncii a D-nei Garcavenco Elena în legătură cu numirea celui de al doilea membru independent Șevcenco Serghei.

Șevcenco Serghei dispune de experiență în management ocupând posturi de vârf în cadrul companiilor mari din Republica Moldova și România, şi o vastă expertiză în domeniul auditului și managementului financiar, fiind membrul Association of Chartered Certified Accountans începând cu anul 2007. Actualmente, ocupă funcții de Manager general în ”KMG Rompetrol Services Center” SRL din România.

Garcavenco Elena este fondator 50% și Director Financiar al companiei “CONTINENT” SRL, care este acționar cu o deținere calificată în capitalul social al FinComBank S.A. D-na Garcavenco Elena dispune de o experiență profesională de circa 30 ani în management și finanțe, fiind responsabilă inclusiv de cooperarea cu marile corporații, ceea ce va permite accelerarea procesului de realizare a obiectivelor stabilite ca parte a strategiei Băncii pe termen lung.

Președintele Consiliului Băncii esteD-l Victor Hvorostovschii, care, începând cu înființarea acesteia și până în anul 2020, a fost Președintele Comitetului de Conducere al Băncii. Alți Membrii al Consiliului Băncii sunt:D-L Nicolae Dorin – Vicepreședinte al Consiliului și acționar cu o deținere calificată în capitalul social al BănciiPreședintele Asociației Băncilor din Republica Moldova, șiD-na Larisa Rudenco - consultantul ”AGRIMEC” SRL, până în anul 2018 a ocupat funcția de Vicepreședinte al Comitetului de Conducere al Băncii.

Consiliul Băncii va continua dezvoltarea cu succes a Băncii și implementarea scopurilor și obiectivelor în practică, conform strategiei aprobate a Băncii de lungă durată.

Conform rezultatelor primelor 9 luni a anului 2021, FinComBank S.A. a obținut un profit de 56.7 milioane de lei. După rentabilitatea activelor (ROA), Banca ocupă locul 3 pe sistem (1.83 %), iar după rentabilitatea capitalului (ROE), aceasta se află pe locul 5 (11.35 %). În 2021, Banca a reușit să își lărgească portofoliul de depozite cu 339 milioane de lei, și activele totale cu 435 milioane de lei, ocupând poziția 2 pe sistem după creșterea relativă a acestora. Banca dispune de 85 de subdiviziuni cu peste 600 de angajați.

FinComBank – într-un pas prin viață!

​CONSILIUL BĂNCII FINCOMBANK A FOST APROBAT ÎN COMPONENȚĂ FINALĂ
Federatia de padel
BNRM